โปรแกรมวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประรับสมัครอาจารย์พิเศษประจำ 2 ตำแหน่ง

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษประจำ 2 ตำแหน่ง

วุฒิปริญญาโท ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทอนิกส์

สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 042 970053

หรือที่สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทอนิกส์วันที่ : 26 พ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1724